Под покрива се намирате далеч от шума и суетата на къщата. Всеки, който може
Наклонени тавани, о, да - намаляват площта и ограничават възможностите за обзавеждане. И как
Наклонените покриви поглъщат много светлина и правят стаята по-малка. Когато планирате осветлението на стаите