Slate worktops are now often used in kitchens. The natural stone creates a special
Pracovní desky z břidlice jsou nyní často používány v kuchyních. Přírodní kámen vytváří zvláštní
Liuskekäyttöisiä työtasoja käytetään usein keittiöissä. Luonnonkivi luo erikoisen ilmeen sen ainutlaatuisen rakenteen ansiosta -
Untreated wood is delicate and in its raw form not very resistant. But with
Neupravené dřevo je jemné a ve své surové formě není příliš odolné. Ale s
Käsittelemätön puu on herkkä ja sen raakamuoto ei ole kovin kestävä. Mutta eri viimeistelymenetelmillä
A table with rough edges, a sideboard with a natural swing or a bed
With wood you can wonderfully go on a journey through time - into the
Tabulka s okrajem, příborník s přirozenou křivku nebo čelo postele, která vypadá, jako by
S dřevem můžete nádherně cestovat časem - do budoucnosti a minulosti designu. S každoročními