Изискванията към пространството, подобно на тръби, бяха съвсем ясни, когато Axel Fröhlich и неговият
В списанията баните винаги изглеждат чудесно щедри. Но реалността обикновено е различна. Тъй като