U 2008. godini, knjiga koja pokušava se činilo da odgovor na pitanje koje je
Tu je ova priča o tri male svinje. Preživljava samo, koja je izgradila kamenu