V prosinci ráno minulého roku jsem potvrdil svou víru, že zahrady by měly být