Хората на бъдещето обичат класическата съвременна епоха. Във всеки случай, ако искаме да вярваме