Трябва да си представим: Втората световна война свърши, водещите дизайнери и архитекти в Европа