Подплатен, той седи по-добре. Но какво ще стане, ако креслото от бълха пазар има
За някои това е чудесна помощ при проектирането на акцентирани стаи, а за други
Спиш ли зле? Имате ли постоянно главоболие или просто се чувствате неудобно в собствения