Като цяло, ние се отнасяме към нашите бани само на всеки 20 години преобразяване