В мазето или гаража държите всичко на това, което не е необходимо. Тук всичко