I 2008 blev der udgivet en bog, der forsøgte at besvare et spørgsmål, der
In 2008, a book was published that attempted to answer a question that had
Der er denne fabel af de tre små grise. Kun overlever, der har bygget
There is this fable of the three little pigs. Only survives, that has built