През 2008 г., една книга, която се опита сякаш да отговори на въпрос, който
Има тая баба на трите прасета. Остава само, че е построил къща от камък.